Kiedy istnieje możliwość zmiany pakietu?

W każdym momencie trwania umowy istnieje możliwość zmiany pakietu na pakiet o wyższej cenie. Chęć zmiany parametrów usługi należy zgłosić poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta. Po wybraniu przez Ciebie nowego pakietu oraz weryfikacji przez nasze Biuro Obsługi Klienta otrzymasz fakturę pro-forma, obejmującą różnicę pomiędzy ceną usługi hostingu wyższego pakietu, a opłatą za usługę hostingu uiszczoną w cenie niższej od nowego pakietu, proporcjonalnie do liczby dni pozostałych do końca bieżącego okresu abonamentowego.

Zmiana pakietu na pakiet o niższej cenie jest możliwa po zakończeniu bieżącego okresu abonamentowego.