Jak zmienić język w WordPress?

Gdy domyślnie dodany język kokpitu WordPress nam nie odpowiada, można go zmienić. Po zalogowaniu się do kokpitu administracyjnego przejdź do zakładki Ustawienia → Ogólne

Domyślnie dostęp do kokpitu WordPress występuje pod adresem twoja_domena.pl/wp-admin.

 

Po przejściu do zakładki Ogólne należy odnaleźć opcję Język witryny

 

Po rozwinięciu listy ukazuje się nam duży wybór języków.

 

Gdy wybierzemy pożądany język, należy przejść na koniec zakładki, aby zapisać zmiany przez kliknięcie przycisku Zapisz zmiany.