Jak zainstalować narzędzie Composer?

Domyślnie na serwerze zainstalowane jest już zainstalowane narzędzie Composer. Sposób jego użycia opisaliśmy w artykule pomocy.

 

Narzędzie Composer można pobrać ze strony wydawcy:
https://getcomposer.org/download/

 

Pobranie i instalacja

 1. Zaloguj się na konto za pomocą SSH.
  (Jak zalogować się do SSH? )
 2. Pobierz wybraną wersję np. ostatnie stabilne wydanie:
  wget https://getcomposer.org/download/latest-stable/composer.phar
  W tym przypadku Composer zostanie pobrany do głównego katalogu.
 3. Wywołując narzędzie poprzedź nazwę pliku wybraną wersją PHP:
  
  
  /usr/local/bin/php74 ~/composer.phar

composer - php

 

Dodanie aliasu

Wywołanie narzędzia możesz sobie ułatwić dodając alias, aby za każdym razem nie wpisywać pełnej ścieżki. W tym celu zmodyfikuj plik „.bashrc” np. edytorem nano:

nano ~/.bashrc

Na końcu pliku dopisz alias słowa „composer” zawierający ścieżkę do wybranej wersji PHP oraz ścieżkę do pobranego Composera.

alias composer=’/usr/local/bin/php74 ~/composer.phar’

composer - alias

Teraz pobraną wersję narzędzia możesz wywołać pojedynczym słowem „composer”.

composer - short