Jak wyświetlić błędy aplikacji?

W domyślnej konfiguracji – Phusion Passenger – jeśli napotka błąd podczas uruchamiania aplikacji, wyświetli niewiele mówiący błąd:

W trakcie wdrażania aplikacji na serwerze – taki błąd niestety nie pozwala na prostą diagnozę i namierzenie przyczyny. Aby rozwiązać ten problem, w głównym katalogu aplikacji należy utworzyć plik .htaccess o treści:

PassengerFriendlyErrorPages on

Po odświeżeniu strony – w oknie przeglądarki wyświetlą się wszystkie szczegóły błędu:

Należy pamietać, aby po zakończeniu prac związanych z uruchomieniem aplikacji – usunąć plik .htaccess bądź ustawić dyrektywę PassengerFriendlyErrorPages na off. W innym wypadku – przypadkowy błąd w aplikacji może zdradzić odwiedzającym szczegóły techniczne dotyczące budowy aplikacji.