Jak używać narzędzia WP-CLI?

WP-CLI jest narzędziem pozwalającym na zarządzanie WordPressem poprzez linię komend. Za jego pomocą można dodawać lub usuwać wtyczki czy też nowych użytkowników, a nawet przeprowadzić całą instalację WordPressa.

Używanie narzędzia WP-CLI wymaga wykorzystania konkretnej wersji PHP. Możemy skorzystać z jednej spośród dostępnych na serwerach wersji PHP. Polecenia uruchamiające WP-CLI wyglądają w następujący sposób:

PHP 7.0
wp70
PHP 7.1
wp71
PHP 7.2
wp72
PHP 7.3
wp73
PHP 7.4
wp74
PHP 8.0
wp80
PHP 8.1
wp81

Aktualna wersja WP-CLI nie współpracuje ze starszymi wersjami PHP niż wymienione powyżej.

Możliwa jest również instalacja własnej wersji WP-CLI w ramach własnego konta hostingowego. Opisaliśmy to w artykule pomocy.