Jak używać narzędzia Composer?

Używanie narzędzia Composer wymaga użycia jednej z wersji PHP, która wykorzystywana jest do uruchamiania stron internetowych na naszych serwerach, w związku z tym prawidłowe polecenia uruchamiające wyglądają w następujący sposób:

PHP 7.2
composer72
PHP 7.3
composer73
PHP 7.4
composer74
PHP 8.0
composer80
PHP 8.1
composer81

Aktualna wersja narzędzia Composer nie współpracuje ze starszymi wersjami PHP niż wymienione powyżej.

Możliwa jest również instalacja własnej wersji tego narzędzia w ramach własnego konta hostingowego. Opisaliśmy to w artykule pomocy.