Jak używać narzędzia Composer?

Używanie narzędzia Composer wymaga użycia jednej z wersji PHP która wykorzystywana jest do uruchamiania stron internetowych na naszych serwerach, w związku z tym prawidłowe polecenia uruchamiające wyglądają w następujący sposób:

  • php53 /usr/bin/composer
  • php54 /usr/bin/composer
  • php55 /usr/bin/composer
  • php56 /usr/bin/composer
  • php70 /usr/bin/composer
  • php71 /usr/bin/composer
  • php72 /usr/bin/composer

W zależności od wybranej w panelu wersji PHP.

W przypadku wystąpienia ostrzeżeń o niedostępności funkcji PHP związanych z ustawieniami zabezpieczeń – do wywołania należy dodać parametr:

-d disable_functions=

Na przykład:

php70 -d disable_functions= /usr/bin/composer