Jak utworzyć zadanie cron?

 

Aby dodać zadanie cron, należy zalogować się do panelu klienta i wybrać zakładkę „Cron”. W tej zakładce mamy możliwość podglądu dodanych wcześniej zadań cron, a także dodania kolejnego.

Aby dodać kolejne zadanie cron, należy kliknąć „Dodaj zadanie cron” i uzupełnić fomularz:

 

jak-dodac-zadanie-cron

Jak na powyższym zrzucie ekranu, w polu minuty możemy dodać, co ile minut ma uruchamiać się zadanie, np. */5 czyli co 5 minut, możemy też ustawić konkretne minuty np. 5,10,15, bądź też możemy użyć przedziału 10-20.

Postępujemy tym samym schematem we wszystkich okienkach, ale z różnicą danych:

Minuty: 0-59

Godziny: 0-23

Dzień miesiąca: 1-31

Miesiąc: 1-12

Dzień tygodnia: 0-7 (gdzie 0 i 7 oznaczają niedzielę)

 

Dodatkowo, gdy w polu wpiszemy * zadanie będzie wykonywać się co dziennie – dla pola „dzień miesiąca”, co godzinę – dla pola „godzina”, itd.

 

W ostatnim polu musimy podać polecenie dla zdania cron, które powinno wyglądać jak w przykładzie poniżej (na podstawie PIWIK):

/usr/bin/python /home/nazwa_uzytkownika/websites/piwik_5/collect.py > /dev/null