Jak utworzyć alias pocztowy?

Aby utworzyć nowy alias, zaloguj się do Panelu Klienta, następnie przejdź do sekcji „Konta email”, a następnie zakładki „Aliasy pocztowe”

Lista aliasów poczty

 

Następnie klikamy przycisk „Dodaj alias” i wypełniamy poniższy formularz:

Jak dodać alias pocztowy

W części login podajemy adres aliasu pocztowego, w polu przekaż do określamy konto, na które ma zostać przekazana poczta kierowana na alias. Aby poczta była przekazywana na kilka adresów – możemy je podać, rozdzielając przecinkiem.