Jak uruchomić skrypt PHP poprzez SSH?

Serwer WWW do uruchamiania skryptów używa PHP z jednej z poniższych lokalizacji:

  • /usr/local/bin/php53
  • /usr/local/bin/php54
  • /usr/local/bin/php55
  • /usr/local/bin/php56
  • /usr/local/bin/php70
  • /usr/local/bin/php71
  • /usr/local/bin/php72
  • /usr/local/bin/php73

W zależności od wybranej w panelu wersji PHP.

Aby uruchomić skrypt PHP bezpośrednio z konsoli serwera należy wykonać to w następujący sposób:

phpX skrypt.php

W miejsce X wstawiając wybraną przez siebie wersję PHP.

Bądź też:

phpX /home/nazwa_uzytkownika/websites/strona/skrypt.php

kiedy wywołania skryptu chcemy użyć w zadaniu CRON.

W przypadku wystąpienia ostrzeżeń o niedostępności funkcji PHP związanych z ustawieniami zabezpieczeń – do wywołania skryptu PHP należy dodać parametr:

-d disable_functions=

Na przykład:

phpX -d disable_functions= skrypt.php