Jak uruchomić Redmine?

Redmine jest jednym z najpopularniejszych systemów open source napisanych w Ruby on Rails. Przed zainstalowaniem Redmine, zalecamy zapoznanie się z ogólnym procesem instalacji aplikacji napisanej w Ruby on Rails. W przykładzie skorzystamy z Ruby w wersji 2.4.

W pierwszej kolejności – należy zainstalować bundler – narzędzie do zarządzania gemami Ruby
cd ~/
gem24 install bundler --user-install

W kolejnym kroku, należy zmodyfikować ścieżkę wyszukiwania poleceń o lokalny katalog gemów Ruby, w tym celu edytujemy plik ~/.bashrc i na jego końcu dopisujemy:
export "PATH=$PATH:$HOME/.gem/ruby/2.4.0/bin"

Ścieżkę do katalogu gemów możemy pobrać z wyników polecenia:
gem24 env

Wczytujemy zawartość pliku .bashrc:
source ~/.bashrc

Pobieramy i rozpakowujemy Redmine:
cd ~/websites/
wget http://www.redmine.org/releases/redmine-3.4.3.tar.gz
tar zxvf redmine-3.4.3.tar.gz
mv redmine-3.4.3 redmine

Zakładamy bazę danych, tworzymy plik konfiguracyjny bazy danych oraz uzupełniamy go o poprawne dane połączenia:
cp ~/websites/redmine/config/database.yml.example ~/websites/redmine/config/database.yml

Edytujemy plik ~/websites/redmine/Gemfile i dodajemy:
gem 'bigdecimal'

Instalujemy niezbędne bibioteki Ruby:
cd ~/websites/redmine/
bundle install --without development test --path ~/.gem

Instalujemy początkowy schemat bazy danych:
bundle exec rake generate_secret_token
RAILS_ENV=production bundle exec rake db:migrate
RAILS_ENV=production bundle exec rake redmine:load_default_data

Dalej, przechodzimy do panelu klienta i dodajemy aplikację – wchodzimy do „Aplikacje”, klikamy „Dodaj aplikację”, a następnie przechodzimy do zakładki „Ruby on Rails” i uzupełniamy formularz:

  • Nazwa aplikacji – redmine
  • Ścieżka do aplikacji – redmine
  • Ścieżka do Ruby – /opt/alt/ruby24/bin/ruby
  • Ścieżka do katalogu gemów – .gem/ruby/2.4.0

Ostatnim krokiem, który pozostał do wykonania jest podpięcie dodanej aplikacji do strony www, w tym celu przechodzimy do zakładki „Strony WWW” w panelu klienta, następnie klikamy „Dodaj stronę WWW” i przechodzimy do zakładki „Aplikacja”.