Jak uruchomić Redis?

Redis jest narzędziem stosowanym na stronach internetowych w celu poprawy ich wydajności i szybkości działania. Pozwala tworzyć struktury danych przechowywane w pamięci RAM serwera, dzięki czemu dostęp do nich jest znacznie szybszy niż odczytanie pliku bazy danych zlokalizowanego na dysku czy to magnetycznym, czy nawet SSD.

Uruchomienie Redis na hostingu

Redis dostępny jest na hostingu w AttHost i aby móc go użyć, należy go najpierw uruchomić.

Plik konfiguracyjny

W pierwszym kroku musimy stworzyć plik konfiguracyjny dla naszej instancji Redisa. Przykładowy plik konfiguracyjny Redisa można pobrać z oficjalnej strony projektu – należy zwrócić uwagę, aby plik ten był odpowiedni do wersji Redisa, jaka jest obecnie na serwerze. W chwili pisania tego artykułu na hostingu Redis dostępny jest w wersji 3.2 i przykładowy plik konfiguracyjny dla tej wersji można pobrać stąd.

Wersję Redisa można sprawdzić po zalogowaniu do serwera poprzez SSH i wydaniu polecenia:

redis-server -v

W rezultacie powinniśmy otrzymać odpowiedź, jak na obrazku poniżej. Widzimy, że obecna wersja to 3.2.

Plik konfiguracyjny zapisujemy w dowolnym katalogu na serwerze np. z użyciem FTP lub SSH. Przykładowo w katalogu „websites” tworzymy katalog o nazwie „redis” i tam pobieramy plik:

mkdir ~/websites/redis
cd ~/websites/redis
wget https://raw.githubusercontent.com/antirez/redis/3.2/redis.conf

Następnie edytujemy plik konfiguracyjny, zmieniając port, na jakim Redis będzie działać. Port musi być inny niż domyślny (6379). Do edycji pliku konfiguracyjnego bezpośrednio na serwerze możemy użyć np. programu nano poprzez SSH lub na serwer przesłać plik edytowany na naszym komputerze.

nano redis.conf

Start Redisa

Redis można uruchomić poniższym poleceniem z poziomu SSH. Jako parametr podajemy lokalizację pliku konfiguracyjnego, który umieściliśmy na hostingu w poprzednim kroku.

redis-server redis.conf

Tak uruchomiony Redis działa dopóki nie zamkniemy połączenia przez SSH z serwerem. Jeśli chcemy, aby Redis był uruchomiony ciągle, możemy go dodać jako aplikację z poziomu panelu klienta.

Redis jako aplikacja własna w panelu

Aby dodać Redisa w panelu klienta, należy przejść do zakładki Aplikacje, następnie kliknąć przycisk Dodaj aplikację i wybrać kartę Własna. Następnie uzupełniamy formularz jak na obrazku poniżej.

Nazwa – wpisujemy dowolną nazwę wyróżniającą naszą aplikację np. redis

Ścieżka do aplikacji – podajemy katalog aplikacji – w naszym przykładzie: redis

Nazwa unix socket – dowolna nazwa np. redis

Polecenie startowe – podobnie, jak w przypadku SSH, podajemy polecenie, którym uruchamiamy redisa wraz z ścieżką do pliku konfiguracyjnego – w naszym przykładzie jest to: redis-server redis.conf.

 

Następnie klikamy przycisk Dodaj i aplikacja powinna zostać dodana do naszego konta – będzie widoczna w zakładce Aplikacje. Teraz możemy ją uruchomić, klikając przycisk Włącz.

 

Jeśli Redis został prawidłowo wystartowany, w panelu klienta w zakładce Aplikacje powinniśmy zobaczyć status naszej aplikacji jako Uruchomiona.