Jak uruchomić Redis?

Redis jest narzędziem stosowanym na stronach internetowych w celu poprawy ich wydajności i szybkości działania. Pozwala tworzyć struktury danych przechowywane w pamięci RAM serwera, dzięki czemu dostęp do nich jest znacznie szybszy niż odczytanie pliku bazy danych zlokalizowanego na dysku czy to magnetycznym czy nawet SSD.

Uruchomienie Redis na hostingu

Redis dostępny jest na hostingu w AttHost i aby móc go użyć należy go najpierw uruchomić.

Plik konfiguracyjny

W pierwszym kroku musimy stworzyć plik konfiguracyjny dla naszej instancji Redisa. Przykładowy plik konfiguracyjny Redisa można pobrać z oficjalnej strony projektu – należy zwrócić uwagę aby plik ten był odpowiedni do wersji Redisa jaka jest obecnie na serwerze. W chwili pisania tego artykułu na hostingu Redis dostępny jest w wersji 3.2 i przykładowy plik konfiguracyjny dla tej wersji można pobrać stąd.

Wersję Redisa można sprawdzić po zalogowaniu do serwera poprzez SSH i wydaniu polecenia:

redis-server -v

W rezultacie powinniśmy otrzymać odpowiedź jak na obrazku poniżej. Widzimy, że obecna wersja to 3.2

Plik konfiguracyjny zapisujemy w dowolnym katalogu na serwerze np. w katalogu głównym i edytujemy go zmieniając port na jakim Redis będzie działać. Port musi być inny niż domyślny (6379). Do edycji pliku konfiguracyjnego bezpośrednio na serwerze możemy użyć np. programu nano poprzez SSH lub na serwer przesłać plik edytowany na naszym komputerze.

Start Redisa

Redisa można wystartować poniższym poleceniem z poziomu SSH. Jako parametr, podajemy lokalizację pliku konfiguracyjnego, który umieściliśmy na hostingu w poprzednim kroku.

redis-server redis.conf

Tak uruchomiony Redis działa dopóki nie zamkniemy połączenia przez SSH z serwerem. Jeśli chcemy aby Redis był uruchomiony ciągle możemy go uruchomić w inny sposób, podany w

Redis jako aplikacja własna w panelu

Aby dodać Redisa w panelu klienta należy przejść do zakładki Aplikacje, następnie kliknąć przycisk Dodaj aplikację i wybrać kartę Własna. Następnie uzupełniamy formularz jak na obrazku poniżej.

Nazwa – wpisujemy dowolną nazwę wyróżniającą naszą aplikację np. Redis.

Ścieżka do aplikacji – należy podać dowolny istniejący na serwerze katalog np. katalog strony, dla której uruchamiamy Redisa – w naszym przykładzie wp_1

Nazwa unix socket – wpiszmy redis

Polecenie startoweredis-server /home/hadziap/redis.conf – podobnie jak w przypadku SSH podajemy polecenie, którym uruchamiamy redisa wraz z ścieżką do pliku konfiguracyjnego. Uwaga – ścieżka do pliku konfiguracyjnego musi być bezwzględna.

 

Następnie klikamy przycisk Dodaj i aplikacja powinna zostać dodana do naszego konta – będzie widoczna w zakładce Aplikacje. Teraz możemy ją uruchomić klikając przycisk Włącz.

 

Jeśli Redis został prawidłowo wystartowany, w panelu klienta w zakładce Aplikacje powinniśmy zobaczyć status naszej aplikacji jako Uruchomiona.