Jak uruchomić Redis dla WordPress?

Redis jest narzędziem stosowanym na stronach internetowych w celu poprawy ich wydajności i szybkości działania. Pozwala tworzyć struktury danych przechowywane w pamięci RAM serwera, dzięki czemu dostęp do nich jest znacznie szybszy niż odczytanie pliku bazy danych zlokalizowanego na dysku magnetycznym czy nawet SSD.

W tym artykule wyjaśnimy w jaki sposób uruchomić Redis dla WordPress przy wykorzystaniu wtyczki W3 Total Cache.

Krok 1:

Zaloguj się do swojego Panelu Klienta.

 

Krok 2:

Przejdź do zakładki Strony WWW.

Krok 3:

Sprawdź nazwę katalogu strony, dla której ma zostać uruchomiony Redis. W naszym przypadku aplikację uruchomimy dla folderu o nazwie wp_4.

Krok 4:

Przejdź do zakładki File manager.

Krok 5:

Kliknij przycisk Zaloguj się.

 

Krok 6:

Stwórz plik konfiguracyjny Redis. Przykładowy plik konfiguracyjny Redisa można pobrać z oficjalnej strony projektu – należy zwrócić uwagę aby plik ten był odpowiedni do wersji Redisa jaka jest obecnie na serwerze. Przykładowy plik konfiguracyjny dla wersji 3.2 można pobrać raw.githubusercontent.com. Wersję Redisa można sprawdzić po zalogowaniu do serwera poprzez SSH i wydaniu polecenia:

redis-server -v

Plik konfiguracyjny zapisujemy w dowolnym katalogu na serwerze np. w katalogu głównym.

W nazwie pliku dopisz .txt, pozwoli to na edycje plik w celu zmiany portu aplikacji.

Następnie edytuj plik.

P0 wklejeniu zawartości pliku konfiguracyjnego wyszukaj numeru portu. Najłatwiej dokonać tego skrótem klawiszowym: Ctrl+F lub Command+F. Port musi być inny niż domyślny (6379).

Krok 7:

Przywróć prawidłową nazwę pliku konfiguracyjnego Redis.

Zapisz zmianę nazwy klikając przycisk OK.

Krok 8:

Przejdź do zakładki Aplikacje, a następnie kliknij przycisk Dodaj aplikację.

Krok 9:

Wybierz aplikację – Własna, a następnie uzupełnij formularz poniższymi danymi:

Nazwa – wpisujemy dowolną nazwę wyróżniającą naszą aplikację np. Redis.

Ścieżka do aplikacji – należy podać dowolny istniejący na serwerze katalog np. katalog strony, dla której uruchamiamy Redisa – w naszym przykładzie wp_4

Nazwa unix socket – wpiszmy redis

Polecenie startowe – redis-server /home/nazwa_konta/redis.conf – podobnie jak w przypadku SSH podajemy polecenie, którym uruchamiamy redisa wraz z ścieżką do pliku konfiguracyjnego. Uwaga – ścieżka do pliku konfiguracyjnego musi być bezwzględna.

Krok 10:

Kliknij przycisk Dodaj, aby dodać aplikację.

Jeśli wyświetli się błąd podczas uruchomienia aplikacji to najprawdopodobniej port został zajęty przez innego użytkownika. W takiej sytuacji możesz podać jakiś inny port zmieniając trzy ostatnie liczby, np: 1432. 

Aplikacja powinna zostać dodana do naszego konta – będzie widoczna w zakładce Aplikacje. Teraz możesz ją uruchomić klikając przycisk Włącz.

Jeśli Redis został prawidłowo wystartowany, w panelu klienta w zakładce Aplikacje status aplikacji wyświetli się jako Uruchomiona.

Krok 11:

Zaloguj się do kokpitu WordPress.

Krok 12:

Przejdź do zakładki Wtyczki, a następnie kliknij przycisk Dodaj nową.

Krok 13:

Wyszukaj wtyczki W3 Total Cache.

Następnie kliknij przycisk Zainstaluj.

Po zakończeniu instalacji kliknij przycisk Włącz.

Po włączeniu wtyczki powinna ukazać się zakładka Wtyczki.

Krok 14:

Przejdź do ustawień wtyczki W3 Total Cache.

Następnie w wyskakującym okienku kliknij przycisk SKIP.

Krok 15:

Z nawigacji po lewej wybierz General settings.

Krok 16:

Dla poszczególnych zakładek uruchom pamięć podręczną oraz zaznacz:

Page Cache: Enable
Page Cache Method: Redis

Minify: Enable
Minify Cache Method: Redis

Database Cache: Enable
Database Cache Method: Redis

Następnie proszę zapisać ustawienia klikając przycisk Save Settings.

Po zbudowaniu się pamięci podręcznej strona internetowa powinna przyśpieszyć, ponieważ zostaną ograniczone zapytania.

 

Jeśli pojawił się jakiś problem z konfiguracją Memcacheda to skontaktuj się z nami przez zakładkę Kontakt z BOK w Panelu Klienta.