Jak uruchomić Ghost?

Ghost jest popularnym systemem blogowym napisanym w NodeJS. Przed zainstalowaniem Ghost, sugerujemy zapoznanie się z ogólnym opisem uruchamiania przykładowej aplikacji NodeJS.

1. Przygotowanie środowiska

W pierwszej kolejności zainstalujemy NVM:
cd ~/
git clone https://github.com/nvm-sh/nvm.git .nvm
cd ~/.nvm
git checkout v0.35.3
. nvm.sh

Następnie, edytujemy plik ~/.bashrc i dopisujemy:
export NVM_DIR="$HOME/.nvm"
[ -s "$NVM_DIR/nvm.sh" ] && \. "$NVM_DIR/nvm.sh"
[ -s "$NVM_DIR/bash_completion" ] && \. "$NVM_DIR/bash_completion"

Pozwoli to na uruchomienie NVM przy każdym kolejnym logowaniu na konto.

W kolejnym kroku – zainstalujemy jedną z dostępnych wersji NodeJS:
nvm install 12.21.0

Następnie, tworzymy katalog w którym zostanie umieszczona instalacja Ghost:
cd ~/websites
mkdir ghost
mkdir ghost/tmp

2a. Instalacja za pomocą ghost-cli

Instalujemy narzędzie ghost-cli:
npm install -g ghost-cli@latest

Przechodzimy do katalogu aplikacji:
cd ghost

Instalujemy Ghosta korzystając z interaktywnego instalatora:
ghost install --no-setup-linux-user --no-setup-systemd --no-start

Podczas instalacji należy zaakceptować ostrzeżenia wpisując „y”, podać adres strony oraz dane dostępowe do bazy danych.

Tworzymy w katalogu aplikacji plik app.js o treści:
require("./current/index.js");

2b. Ręczna instalacja

Pobieramy i dekompresujemy pliki Ghost:
cd ghost
wget https://github.com/TryGhost/Ghost/releases/download/3.40.2/Ghost-3.40.2.zip
unzip Ghost-3.40.2.zip

Instalujemy niezbędne biblioteki:
npm install
npm install -g knex-migrator

Kolejną rzeczą do wykonania jest ustawienie parametrów połączenia do bazy danych w pliku ~/websites/ghost/core/shared/config/env/config.production.json oraz adres strony w pliku ~/websites/ghost/core/shared/config/defaults.json.

Teraz możemy zainstalować domyślną zawartość bazy danych:
cd ~/websites/ghost/
NODE_ENV=production knex-migrator init

Tworzymy plik app.js o treści:
require("./index.js");

3. Dodanie aplikacji w panelu klienta

Dalej, przechodzimy do panelu klienta i dodajemy aplikację – wchodzimy do „Aplikacje”, klikamy „Dodaj aplikację”, a następnie przechodzimy do zakładki „NodeJS” i uzupełniamy formularz:

  • Nazwa aplikacji – ghost
  • Ścieżka do aplikacji – ghost
  • Ścieżka do NodeJS – .nvm/versions/node/v12.21.0/bin/node

Ostatnim krokiem, który pozostał do wykonania jest podpięcie dodanej aplikacji do strony www, w tym celu przechodzimy do zakładki „Strony WWW” w panelu klienta, następnie klikamy „Dodaj stronę WWW” i przechodzimy do zakładki „Aplikacja”.