Jak uruchomić Ghost?

Ghost jest popularnym systemem blogowym napisanym w NodeJS. Przed zainstalowaniem Ghost, sugerujemy zapoznanie się z ogólnym opisem uruchamiania przykładowej aplikacji NodeJS.

W pierwszej kolejności zainstalujemy NVM:
cd ~/
git clone https://github.com/creationix/nvm.git .nvm
cd ~/.nvm
git checkout v0.33.5
. nvm.sh

Następnie, edytujemy plik ~/.bashrc i dopisujemy:
export NVM_DIR="$HOME/.nvm"
[ -s "$NVM_DIR/nvm.sh" ] && \. "$NVM_DIR/nvm.sh"
[ -s "$NVM_DIR/bash_completion" ] && \. "$NVM_DIR/bash_completion"

Pozwoli to na uruchomienie NVM przy każdym kolejnym logowaniu na konto.

W kolejnym kroku – zainstalujemy jedną z dostępnych wersji NodeJS:
nvm install 6.11.5

Następnie, tworzymy katalog w którym zostanie umieszczona instalacja Ghost:
cd ~/websites
mkdir ghost
mkdir ghost/tmp

Pobieramy i dekompresujemy pliki Ghost:
cd ghost
wget https://github.com/TryGhost/Ghost/releases/download/1.15.0/Ghost-1.15.0.zip
unzip Ghost-1.15.0.zip

Instalujemy niezbędne biblioteki:
npm install
npm install -g knex-migrator

Kolejną rzeczą do wykonania jest ustawienie parametrów połączenia do bazy danych w pliku ~/websites/ghost/core/server/config/env/config.production.json oraz adres strony w pliku ~/websites/ghost/core/server/config/defaults.json.

Teraz możemy zainstalować domyślną zawartość bazy danych:
cd ~/websites/ghost/
NODE_ENV=production knex-migrator init

Tworzymy plik app.js o treści:
require("./index.js");

Dalej, przechodzimy do panelu klienta i dodajemy aplikację – wchodzimy do „Aplikacje”, klikamy „Dodaj aplikację”, a następnie przechodzimy do zakładki „NodeJS” i uzupełniamy formularz:

  • Nazwa aplikacji – ghost
  • Ścieżka do aplikacji – ghost
  • Ścieżka do NodeJS – .nvm/versions/node/v6.11.5/bin/node

Ostatnim krokiem, który pozostał do wykonania jest podpięcie dodanej aplikacji do strony www, w tym celu przechodzimy do zakładki „Strony WWW” w panelu klienta, następnie klikamy „Dodaj stronę WWW” i przechodzimy do zakładki „Aplikacja”.