Jak uruchomić aplikację w NodeJS?

W artykule tym poruszymy temat uruchamiania przykładowej aplikacji napisanej w NodeJS. Na serwerach AttHost możliwe jest zainstalowanie dowolnej, wybranej przez użytkownika wersji NodeJS przy pomocy NVM – Node Version Manager. W ten sposób każdy z użytkowników może używać NodeJS w wersji takiej, jaka jest niezbędna do prawidłowej pracy jego aplikacji. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby w ramach jednego konta było zainstalowane i wykorzystywane kilka wersji NodeJS.

Zatem w pierwszej kolejności zainstalujemy NVM:
cd ~/
git clone https://github.com/nvm-sh/nvm.git .nvm
cd ~/.nvm
git checkout v0.35.3
. nvm.sh

Następnie edytujemy plik ~/.bashrc i dopisujemy:
export NVM_DIR="$HOME/.nvm"
[ -s "$NVM_DIR/nvm.sh" ] && \. "$NVM_DIR/nvm.sh"
[ -s "$NVM_DIR/bash_completion" ] && \. "$NVM_DIR/bash_completion"

Pozwoli to na uruchomienie NVM przy każdym kolejnym logowaniu na konto.

W kolejnym kroku zainstalujemy jedną z dostępnych wersji NodeJS:
nvm install 12.16.2

Następnie utwórzmy przykładowy projekt NodeJS:
cd ~/websites
mkdir NodeApp
mkdir NodeApp/tmp
cd NodeApp

Tworzymy plik app.js i uzupełniamy treścią:
var http = require('http');
var server = http.createServer(function(req, res) {
res.writeHead(200, { 'Content-Type': 'text/plain' });
res.end("hello world!\n");
});
server.listen(3000);

Powyższy kod spowoduje wyświetlenie w przeglądarce tekstu „hello world”.

Kolejnym krokiem jest dodanie aplikacji w panelu klienta, przechodzimy do zakładki Aplikacje, klikamy „Dodaj aplikację”, a następnie przechodzimy do zakładki „NodeJS” i uzupełniamy formularz:

Pola do uzupełnienia:

  • Nazwa aplikacji – dowolna nazwa aplikacji, która będzie identyfikowała aplikację w systemie.
  • Ścieżka do aplikacji – miejsce, w którym znajdują się pliki aplikacji.
  • Ścieżka do NodeJS – ścieżka do wersji NodeJS, która ma zostać użyta do uruchomienia aplikacji.

W naszym przypadku formularz uzupełniamy danymi:

  • Nazwa aplikacji – NodeApp
  • Ścieżka do aplikacji – NodeApp
  • Ścieżka do NodeJS – .nvm/versions/node/v12.16.2/bin/node

Ostatnim krokiem, który pozostał do wykonania, jest podpięcie dodanej aplikacji do strony www, w tym celu przechodzimy do zakładki „Strony WWW” w panelu klienta, następnie klikamy „Dodaj stronę WWW” i przechodzimy do zakładki „Aplikacja”.