Jak uruchomić aplikację NodeJS ?

Popularnym oprogramowaniem open source napisanym przy pomocy NodeJS jest Ghost ­ system zarządzania blogami. NodeJS nie wymaga instalowania dodatkowych serwerów aplikacyjnych, niezbędnych do nasłuchiwania na unix socket. Fukncja ta wbudowana jest bezpośrednio w narzędzia frameworku.

Na potrzeby przykładu zakładamy, że na serwerze w katalogu /home/nazwa_użytkownika/websites/ghost znajduje się rozpakowana instalacja Ghost.

Na serwerach AttHost możliwe jest zainstalowanie dowolnej, wybranej przez użytkownika wersji NodeJS przy pomocy NVM ­ Node Version Manager. W ten sposób każdy z użytkowników może używać NodeJS w wersji takiej jaka jest niezbędna do prawidłowej pracy jego aplikacji. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby w ramach jednego konta było zainstalowane i wykorzystywane kilka wersji NodeJS.

1. Instalujemy NVM:

curl -o- https://raw.githubusercontent.com/creationix/nvm/v0.33.0/install.sh | bash
source /home/nazwa_użytkownika/.nvm/nvm.sh

2. Instalujemy NodeJS, na potrzeby przykładu w wesji 6.9.0

nvm install 6.9.0

3. Instalujemy niezbędne moduły NodeJS

cd /home/nazwa_użytkownika/websites/ghost
npm install

4. Następnie edytujemy plik config.js, w sekcji server należy zakomentować linie host oraz port, zamiast nich należy dopisać:

server: {
  socket: {
    path: '/home/nazwa_użytkownika/sockets/nazwa_socketu',
    permissions: '0666'
  }
}

nazwa_socketu ­- nazwa unix socket, który będzye wykorzystywany do komunikacji z sewerem HTTP.

5. W panelu administracyjnym dodajemy nową aplikację, w polu socket podajemy nazwę socketa z punktu nr 4. Natomiast jako polecenie startowe podajemy:

/home/nazwa_użytkownika/.nvm/versions/node/v6.9.0/bin/node /home/nazwa_użytkownika/.nvm/versions/node/v6.9.0/bin/npm start --production

6. Następnie dodajemy wirtualnego hosta powiązanego z aplikacją.

Po kolejnym logowaniu na konto poprzez SSH, aby skorzystać z NodeJS zainstalowanego w ramach konta użytkownika należy wydać polecenie:

source /home/nazwa_użytkownika/.nvm/nvm.sh