Jak uruchomić adres IPv6 dla wybranej domeny?

Aby aktywować adresacje IPv6 dla wybranej domeny, w pierwszej kolejności należy zalogować się do panelu klienta.
Po zalogowaniu się do panelu klienta po lewej stronie znajduję się nawigacja i należy kliknąć zakładkę domeny:

 

 

Po przejściu do zakładki domeny pojawi się podgląd domen. Przy wybranej domenie w kolumnie IPv6 wystarczy kliknąć kwadratowy przycisk, a IPv6 aktywuje się automatycznie.