Jak przywrócić swoją stronę z kopii zapasowej?

 

Przywracanie strony WWW z własnej kopii zapasowej

 1. Zaloguj się do panelu klienta AttHost https://secure.atthost.pl
 2. Przejdź do zakładki „Konta FTP”, następnie do „Zainstaluj klienta FTP” i pobierz jednego z polecanych klientów FTP.1
 3. Sprawdź dane potrzebne do konfiguracji (przy koncie znajdziesz przycisk „Szczegóły”) w zakładce „Konta FTP”.
 4. Po połączeniu się z serwerem przejdź do katalogu websites, znajdź katalog strony i zmień nazwę na np. strona-save (zostaw katalog zapasowy).b6
 5. Przeciągnij swoją kopię (katalog strony, czyli rozpakowane archiwum, które wykonałeś tworząc kopię zapasową) do katalogu websites i poczekaj, aż zakończy się proces przesyłania danych.b7
 6. Zamknij Klienta FTP – strona WWW została przywrócona.

Przywracanie bazy danych z własnej kopii zapasowej

 1. Przejdź do zakładki „Bazy danych”, następnie wybierz „PhpMyAdmin” i zaloguj się do swojej bazy.
 2. Z lewej strony wybierz nazwę swojej bazy danych, następnie kliknij „Eksport” i „Wykonaj” (bez wybierania opcji) .b1
 3. Gdy plik bazy pobierze się na komputer, będziesz posiadał kopię aktualnej bazy.
 4. W bazie danych kliknij „Struktura”, zaznacz wszystkie tabele i wykonaj dla wszystkich „Usuń”.b3
 5. Przejdź do zakładki „Import”, wybierz plik ze swojej kopii zapasowej i „Wykonaj”.b4
 6. Import bazy powinien zakończyć się zielonym komunikatem – baza danych została przywrócona.b5