Jak dodać własną aplikację?

Panel Klienta pozwala na uruchamianie i podpięcie do adresu strony internetowej dowolnej aplikacji napisanej w języku innym niż PHP. Jedynym warunkiem jest skonfigurowanie aplikacji w taki sposób, aby nasłuchiwała ruchu z przeglądarki internetowej poprzez Unix Socket. Socket używany do wymiany ruchu musi znaleźć się w katalogu ~/sockets/. Taka konfiguracja pozwala na uruchomienie aplikacji internetowej właściwie w dowolnym języku, bez potrzeby przygotowania przez nas wsparcia dla tej technologii w panelu administracyjnym.

Aby dodać nową aplikację, należy zalogować się do Panelu Klienta, następnie przejść do zakładki „Aplikacje” kliknąć „Dodaj aplikację” i wybrać zakładkę „Własna”, na ekranie wyświetli się formularz:

  • Nazwa – dowolna nazwa, która będzie identyfikowała Twoją aplikację w Panelu Klienta.
  • Katalog – ścieżka, względem katalogu domowego, w której znajdują się pliki Twojej aplikacji.
  • Socket – nazwa pliku Unix Socket, który będzie służył do wymiany ruchu pomiędzy serwerem www, a Twoją aplikacją. Plik ten musi znaleźć się w katalogu sockets, w Twoim katalogu domowym.
  • Polecenie startowe – dowolna komenda systemu Linux, która uruchomi Twoją aplikację tak, aby nasłuchiwała na podanym w poprzednim punkcie Unix Socket. Może być to np. komenda uruchamiająca jakiś serwer aplikacyjny. Proszę pamiętać o stosowaniu bezwzględnych ścieżek do wszystkich programów oraz plików konfiguracyjnych.

Następnie należy dodać stronę WWW korzystającą z tej aplikacji. W tym celu przechodzimy do zakładki Strony WWW, klikamy dodaj i przechodzimy do zakładki Aplikacja. Tutaj wybieramy poprzednio dodaną aplikację i określamy adres, pod którym będzie widoczna.