Jak dodać bazę danych?

Aby założyć nową bazę MySQL, należy wejść do zakładki „Bazy danych” w panelu klienta, a następnie kliknąć „Dodaj bazę MySQL”. Następnie należy wypełnić poniższy formularz:

jak-dodac-baze-danych

Pola do wypełnienia:

  • Nazwa – nazwa Twojej bazy danych. Nazwa zostanie potwierdzona prefiksem składającym się z liczb i znaku podkreślenia, ostateczna baza danych będzie miała postać np. 1442_baza-danych.
  • Opis – opis bazy danych, który pozwoli na łatwiejsze określenie, do czego dana baza danych jest wykorzystywana.
  • Hasło, Potwierdź hasło – dwukrotnie podajemy hasło do nowej bazy MySQL.

Po wypełnieniu formularza klikamy „Dodaj”. Po zakończeniu operacji dodawania możemy już wykorzystać bazę do zainstalowania aplikacji bądź zalogować się do niej za pomocą PhpMyAdmin.