Jak aktywować funkcje mail() w PHP?

Funkcja mail() w PHP umożliwia wysłanie wiadomości email ze strony oraz jest używana poprzez np: formularz kontaktowy.

Krok 1:
Zaloguj się do panelu klienta:

Krok 2:
Z nawigacji po lewej stronie, przejdź do zakładki strony WWW.

Krok 3:
Obok wybranej strony internetowej kliknij niebieski przycisk Edytuj.

Krok 4:
W konfiguracji PHP kliknij , a następnie zapisz zmiany.

 

Funkcja mail() w PHP aktywuje się natychmiastowo po zapisanych zmianach.