Instalacja WP-CLI

WP-CLI jest narzędziem pozwalającym na zarządzenie WordPressem poprzez linię komend. Za jego pomocą można dodawać lub usuwać wtyczki czy też nowych użytkowników, a nawet przeprowadzić całą instalację WordPressa.

W tym artykule pomocy skupimy się na instalacji WP-CLI dla istniejącej już strony. Jeżeli jednak nie potrzebujesz własnej wersji WP-CLI, to zachęcamy do skorzystania z WP-CLI zainstalowanego na serwerach oraz zapoznania się z poniższym artykułem pomocy:

https://atthost.pl/help/jak-uzywac-narzedzia-wp-cli/

Elementem niezbędnym do działania i obsługi WP-CLI jest dostęp do SSH na naszym koncie hostingowym. SSH można aktywować w Panelu klienta w zakładce SSH. Domyślne hasło do SSH jest takie samo jak do Panelu klienta.

Następnie należy zalogować się do konsoli serwera. Można do tego celu użyć WebSSH dostępnego w Panelu klienta lub dedykowanego programu. Dla systemu Windows jednym z częściej polecanych jest PuTTY.

Po zalogowaniu się do konsoli serwera pobieramy WP-CLI na nasze konto:

curl -O https://raw.githubusercontent.com/wp-cli/builds/gh-pages/phar/wp-cli.phar


Teraz edytujemy plik .bashrc w głównym katalogu naszego konta i dodajemy na jego końcu następujący zapis:

alias wp-cli='/usr/local/bin/php73 ~/wp-cli.phar'

W powyższym zapisie deklarujemy aby polecenie wp-cli uruchamiało nasz plik wp-cli.phar poprzez PHP w wersji 7.3. Aby zmiany zapisane w tym pliku zaczęły działać już w bieżącej sesji, należy wczytać jego zawartość:

source ~/.bashrc

Teraz możemy przejść do katalogu WordPressa, na którym chcemy użyć WP-CLI. Nasza testowa strona jest w katalogu websites/wp_2:

cd websites/wp_2

Aby sprawdzić działanie WP-CLI wydamy poniższą komendę, która wyświetli podstawowe informacje o stronie:

wp-cli --info