Instalacja Laravel

Laravel jest to framework stworzony w języku PHP służący do tworzenia aplikacji internetowych.

Do instalacji wykorzystujemy narzędzie Composer. Sugerujemy zainstalowanie własnej wersji narzędzia zgodnie z poniższym artykułem pomocy:
https://atthost.pl/help/jak-zainstalowac-narzedzie-composer/

Logujemy się na nasze konto z użyciem SSH. Następnie przechodzimy do katalogu „websites”.

cd ~/websites

Nowy projekt tworzymy korzystając z poniższego polecenia.

composer create-project laravel/laravel nazwa-mojej-aplikacji

Pozostaje nam teraz tylko odczekać na zakończenie instalacji i możemy już zaczynać pracę przy użyciu naszej nowej platformy.

 

laravel - installed