Import bazy MySQL o dowolnym rozmiarze

Importując bazę danych przez phpMyAdmin, jesteśmy ograniczeni co do maksymalnego rozmiaru pliku, jaki można tą metodą zaimportować. Ograniczenie to wynika z dwóch limitów serwera www: maksymalnego rozmiaru przesyłanego pliku (200 MB) oraz maksymalnego czasu wykonania skryptu przez serwer (5 minut). Tak więc, nawet jeśli nasz plik jest mniejszy niż 200 MB, to czas jego importu może przekroczyć 5 minut, przez co import się nie powiedzie.

Jednak import bazy danych przez phpMyAdmin nie jest jedyną metodą, jaką można wykorzystać. W tym artykule pomocy przedstawimy alternatywny sposób, którego powyższe ograniczenia nie dotyczą – import za pomocą konsoli MySQL.

Przesłanie pliku na serwer

W pierwszym kroku musimy przesłać plik .sql z zawartością naszej bazy danych na serwer. Można to wykonać poprzez FTP czy nawet FileManagera dostępnego w panelu klienta. Sugerujemy wgrać plik .sql do głównego katalogu konta, tak by w późniejszym poleceniu importu nie martwić się o podanie prawidłowej ścieżki do tego pliku.

 

Logowanie do SSH

Przed zalogowaniem się do SSH należy upewnić się, czy dostęp do konsoli został aktywowany. Można to zrobić w zakładce SSH, w panelu klienta.

Do zalogowania do serwera możemy użyć WebSSH lub zalogować się dedykowanym programem jak np. PuTTY.

Polecenie importu

Teraz możemy przystąpić do uruchomienia polecenia importu danych. Poniżej przykładowe polecenie, które należy uzupełnić odpowiednio o nazwę bazy danych oraz importowanego pliku.

mysql -u 1234_baza -p 1234_baza < 1000_wp_1.sql

W powyższym przykładzie:

1234_baza – występuje w poleceniu dwa razy i jest jednocześnie nazwą bazy danych, jak i użytkownika bazy danych, na którego się logujemy

1000_wp_1.sql – jest nazwą pliku sql, który chcemy zaimportować

Po wpisaniu tego polecenia w konsoli zostaniemy poproszeni o podanie hasła do importowanej bazy danych. Po wpisaniu poprawnego hasła i zatwierdzeniu go enterem rozpoczyna się import. W zależności od rozmiaru bazy może on potrwać nawet kilka minut. Jeśli import powiedzie się bez przeszkód, w konsoli nie powinien pojawić się żaden komunikat poza znakiem zachęty.

Import bezpośrednio z komputera

Dla bardziej zaawansowanych użytkowników korzystających z systemu Linux lub macOS możliwa jest modyfikacja tej metody polegająca na pominięciu wrzucania pliku .sql na hosting i imporcie pliku bezpośrednio z komputera. Uruchamiamy konsolę na swoim komputerze i wpisujemy poniższe polecenie wzbogacone o jeszcze jeden parametr:

mysql -h moj-hosting.atthost24.pl -u 1234_baza -p 1234_baza < 1000_wp_1.sql

Parametr moj-hosting.atthost24.pl określa host serwera bazy danych, do którego baza ma być importowana. Należy w nim podać nazwę swojego hostingu, którą można znaleźć w panelu klienta. Dzięki niemu klient MySQL na naszym komputerze połączy się z zdalnym serwerem bazy danych i rozpocznie import.