Dodanie rekordów DNS

Rekordy DNS to reguły pozwalające na konfigurację domeny, taką jak przekierowanie jej na odpowiedni serwer. Dzielą się one na różne typy i posiadają określone własności.

 

Aby dodać rekord DNS, należy po zalogowaniu się do Panelu Klienta przejść do zakładki Domeny, gdzie w wierszu z nazwą domeny będzie znajdować się przycisk Rekordy DNS. Po jego wciśnięciu przekierowany zostaniesz do formularza zarządzania rekordami, w którym będą dostępne takie opcje, jak Dodaj rekord DNS, Edytuj i Usuń.

 

Po wybraniu opcji Dodaj rekord DNS uruchomi się widoczny poniżej formularz. 

Typy rekordów:

A – określa, na jaki adres IP(v4) ma kierować domena (przekierowujący stronę internetową).
CNAME – wskazuje lokalizację strony internetowej. Za pomocą rekordu CNAME można powiązać niestandardową domenę ze stroną.
NS – adres serwera DNS.
MX – służy do powiązania domeny z serwerem poczty.
TXT – zawiera informacje tekstowe przeznaczone dla źródeł spoza domeny.
SRV – wskazuje port i rodzaj protokołu, na którym działa konkretna usługa lub serwer.
AAAA – określa, na jaki adres IP(v6) ma kierować domena (przekierowujący stronę internetową).
PTR –  tłumaczy adres IP na nazwę domeny lub hosta.

 

Pola formularza:

Nazwa – pełna nazwa domeny np. domena.pl lub subdomeny np. nazwa.domena.pl (dla wildcard, czyli wszsytkich subdomen wykorzystaj zapis *.domena.pl)
Typ – typ  rekordu (A,NS,MX,TXT,SRV,AAAA,PTR)
Zawartość – np. adres serwera docelowego bądź inna wartość, której wymaga rekord.
Priorytet – określa kolejność, w jakiej hosty będą użyte do dostarczenia poczty.
TTL – określa, jak długo trzeba czekać na zastosowanie wprowadzonych zmian.

 

Po wypełnieniu formularza rekord zostanie dodany i rozpocznie się jego propagacja. Poza adresem NS propagacja powinna zakończyć się maksymalnie w ciągu kilku godzin.

Przekierowanie całej domen na inne adresy NS znajdziesz w poniższej instrukcji:

Zmiana adresów DNS