Dane niezbędne do rejestracji wybranej usługi

Do rejestracji dowolnego planu hostingowego, domeny oraz pozostałych usług za pośrednictwem strony AttHost.pl niezbędne są następujące dane:

  • pełna nazwa i adres firmy lub osoby fizycznej
  • NIP w przypadku firm oraz PESEL dla osób fizycznych
  • imię i nazwisko reprezentanta firmy
  • adres e-mail
  • telefon kontaktowy

Poza ww. danymi nie są wymagane żadne inne informacje. AttHost nie oczekuje także od Państwa przesyłania dodatkowych dokumentów firmowych w celu skorzystania z wybranej usługi.

Rys2_rejestracja