Czy na jednej usłudze hostingowej mogę utrzymywać kilka stron pod różnymi adresami?

Każdy Plan w ramach usług AttHost pozwala utrzymywać dowolną, nieograniczoną liczbę domen, które mogą funkcjonować jako osobne serwisy WWW. Nie ma żadnych limitów poza pojemnością konta oraz obciążeniem procesora.