Baza WHOIS

WHOIS jest bazą zawierające dane o zarejestrowanych domenach. Informacje umieszczane są w niej automatycznie od momentu rejestracji. Chcąc sprawdzić: właściciela domeny, nazwę firmy, datę rejestracji domeny, koniec okresu rozliczeniowego, czy adresy serwerów DNS wejdź na http://www.dns.pl/cgi-bin/whois.pl lub www.who.is