Infrastruktura techniczna

Z uwagi na wielotetnie doświadczenie, zastosowanie najnowszych technologii oraz krajową lokalizajcę wszystkie nasze serwery
znajdują się w jednym z najnowocześniejszych centrów przechowywania i przetwarzania danych - Sprint Data Center.

Najnowsze standardy bezpieczeństwa

  • 24h monitoring obiektu i serwerowni
  • Ochrona przeciwpożarowa zapewniana przez system wczesnej detekji pożaru typu VESDA
  • Obiekty zaprojektowane i zbudowane z wykorzystaniem najnowszych technologii stosowanych przy budowie obiektów typu Data Center.
  • Redundantny system klimatyzacji z kontrolą temperatury i wilgotności

Najnowsza infrastruktura techniczna

  • Szybka i bezpieczna transmisja danych gwarantowana przez 3 niezależne łącza
  • Niezawodne zasilanie energetyczne możliwe dzięki własnej stacji transformatorowej
  • Infrastruktura techniczna zbudowana na bazie niezależnych dwutorowych ścieżek

Dodatkowe koncesje i uprawnienia

  • Certyfikat jakości ISO 9001, NATO AQAP 2210, WSK
  • Ochrona dokumentów z klauzulami TAJNE, NATO Secret, EU Secret
  • Infrastruktura techniczna zbudowana na bazie niezależnych dwutorowych ścieżek