Autoryzacja email, nowe możliwości

Autoryzacja email, nowe możliwości

Uprzejmie informujemy o wdrożeniu możliwości wprowadzania wielu adresów email, autoryzowanych do kontaktu z biurem obsługi oraz działem technicznym.

Dodatkowe autoryzowane adresy dodać można w zakładce Moje dane.

 

Poniżej prezentujemy metodę wprowadzenia nowych adresów:

  1. Należy przejść do zakładki Moje dane i odszukać widoczne na poniższym zrzucie pole „Autoryzowane adresy email„.
  2. Po wybraniu przycisku „Dodaj adres email” ukaże się formularz wprowadzania nowych adresów.
  3. Zmiany należy zapisać przyciskiem „Dodaj