Aktualizacja wersji PHP

Aktualizacja wersji PHP

Informujemy o zakończeniu prac administracyjnych mających na celu wdrożenie najnowszych wersji PHP.

Aktualizacja objęła wersje:

  • 5.5.35 -> 5.5.38
  • 5.6.21 -> 5.6.30
  • 7.0.6 -> 7.0.16