Aktualizacja obsługi PHP

Aktualizacja obsługi PHP

Uprzejmie informujemy o zakończeniu prac technicznych, mających na celu zmiany w zakresie obsługi PHP na naszych serwerach. Modyfikacje objęły:

* Wdrożenie PHP 7.1 (obecnie obsługujemy najnowszą dostępną wersję PHP),

* Obsługę php_value oraz php_flag w plikach .htaccess (obecnie niektóre ustawienia PHP można napisać we własnym zakresie, wykorzystując do tego celu odpowiednie dyrektywy zapisane w plikach .htaccess witryny)

* Możliwość zmiany wersji PHP w obrębie jednej strony internetowej (aby dokonać zmiany wersji PHP w jednym z katalogów strony internetowej,należy wykorzystać możliwość nadpisania ustawień panelu administracyjnego przy pomocy plików .htaccess. Aby zapoznać się ze szczegółami, zapraszamy do artykułu pomocy https://atthost.pl/help/zmiana-wersji-php-w-obrebie-strony-internetowej/